Blatské obce …nejvýznamnější a nejcennější skvosty lidové architektury v Čechách

Dotace a projekt

Podpora činnosti mikroregionu Blatské obce

Projekt „Podpora činnosti mikroregionu Blatské obce“ byl realizován za přispění finančních prostředků Jihočeského kraje.

Blatské obce obdrželo dotaci na projekt

„Podpora činnosti mikroregionu Blatské obce“

v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora činnosti mikroregionů“, jehož cílem je podpora činnosti mikroregionů se sídlem na území Jihočeského kraje.

Správcem a administrátorem podprogramu je Jihočeský kraj.

Celkové náklady projektu včetně DPH – Kč 75 000,–

Výše dotace Jihočeského kraje – Kč 50 000,–

Podíl sdružení – Kč 25 000,–

© 2009–2024 Blatské obce