Blatské obce …nejvýznamnější a nejcennější skvosty lidové architektury v Čechách

Zálší

Obec Zálší leží v Jihočeském kraji, asi 12 km západně od Veselí nad Lužnicí. Nachází se v nadmořské výšce 422 metrů a své jméno získala od rozsáhlejších porostů olší (za olší). Dnes žije v obci 270 asi obyvatel.

První zmínku o obci nacházíme roku 1347. V první polovině 14. století patřilo Zálší pánům z Hradce, kteří jej prodali Rožmberkům v roce 1354. Přes Hozlauery z Hozlau (1541–1586) ho získal Jiří Vratislav z Mitrovic, který si tu pravděpodobně vystavěl někdy po roce 1586 menší renesanční tvrz. V pozdější barokní přestavbě na zámek je zachována dodnes.

Zálší je typickou vesnicí Borkovických blat, s malebnými štíty selského baroka. Ty jsou dílem Jana a Františka Šocha. Od roku 1995 je obec Zálší vyhlášená vesnickou památkovou rezervací.

Vesnice leží stranou od silnice a je tvořena dvěma celky. Na jihu obdélníkovou návsí, půdorysem středověkého založení, obklopenou statky a špýchary, dnes většinou památkově chráněnými. Na severu volněji zastavěným prostorem kolem rybníka, odkud vybíhá ještě jedna ulice. Na návsi mimo statků a kostela stojí ještě budova bývalého zámečku s panským dvorem se zbytky sgrafitové výzdoby. K nejstarším datovaným stavbám nejen v Zálší, ale na celých Blatech patří stavení č. 3 z roku 1807. Původní pestrobarevnost na fasádách statků již není zachována, ale jsou převážně bílé, zdobené jen štukovými bílými ornamenty.

Obec byla oceněna např. Modrou stuhou v soutěži Vesnice roku 2006. V roce 2007 pak Zálší získalo v evropské konkurenci jako vybraný zástupce za ČR Bronzovou plaketku v soutěži Entente Florale (Evropská kvetoucí sídla).

www.zalsi.eu

© 2009–2024 Blatské obce