Blatské obce …nejvýznamnější a nejcennější skvosty lidové architektury v Čechách

Vlastiboř

Obec leží cca 7 km západně od města Soběslav v průměrné nadmořské výšce 432 m nad mořem. Dnes se skládá ze tří částí: Vlastiboře, Záluží a Svinek. Samotná Vlastiboř má asi 220 obyvatel.

Vlastiboř je starobylá obec. Dle pověsti osídlil zdejší kraj slovanský kmen Doudlebové a jeden vladyka tohoto kmene, jménem Vlastiboř, zde založil osadu, jež byla podle něj nazvána Vlastiboř.

První písemná zmínka pochází z roku 1354. Obcí protéká potok Rytíř, který rozděluje obec na dvě dříve nesmiřitelné části. Na pravém břehu je Velká Strana, která patřila Rožmberkům. Ti ji roku 1354 koupili od Oldřicha z Hradce a připojili ke svému statku v Bukovsku. Druhá část na levé straně potoka – Malá Strana – patřila Louňovickému klášteru, v letech 1436–1547 pak Táborské obci, roku 1548 ji koupil Rožmberk, který ji roku 1594 prodal Soběslavovi.

Rozdělení obce na dvě části je patrné i v urbanistické struktuře obce. Nepravidelné návsi Velké Strany dominuje od roku 1893 návesní kaple a budova bývalé hospody včetně původní radnice. Náves byla tvořena původními selskými statky, které však byly v mnoha případech přeměněny ve 2. polovině 20. století nevhodnými stavebními zásahy.

Statky Malé Strany společně vytvořily rozsáhlou, téměř kruhovou náves. V roce 1904 byla značná část veřejného prostoru malostranské návsi věnována jeho současné dominantě, a to školní budově a její zahradě.

Jediným památným stromem v obci je jilm horský u Vaštů, který se nachází ve Vlastiboři za domem čp. 34. Obvod stromu je 305 cm a výška 28 m. Budova společenského domu dnes slouží jako pohostinství s vývařovnou, velkým sálem pro pořádání kulturních akcí a s ubytovnou.

V obci existuje sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení. K dětským hrám bylo vybudováno dětské hřiště, hřiště na fotbal využívá TJ ZD Vlastiboř.

K obci Vlastiboř patří i tábořiště u rybníka Rytíř.

www.obecvlastibor.cz

© 2009–2024 Blatské obce